Myra Antik Kenti – Myra Ne Demek

MesutMacutay
MesutMacutay - İçerik Üretici 5 Min. Okuma
Myra Antik Kenti

Myra Antik Kenti – Myra Ne Demek, Myra Antik Kenti Demre ilçesini ve ovasını kuzeybatıdan çevreleyen dağların denize bakan yamaçlarına kurulmuştur. Antik Kentin adı ilk kez İsa’dan Önce 1. Yüzyılda geçmesine karşın geçmişinin en azından İsa’dan Önce 5. Yüzyıla değin indiği sanılmaktadır.Likya Birliği doğunca, kent halkı da yamaçlardan ovaya inmiştir. Bugünkü kent kalıntılarının bulunduğu alanı yaşama alanı olarak seçmişlerdir.

Myra Antik Kenti

Myra Antik Kenti
Myra Antik Kenti

Myra, Likya birliğinin Ksanthos, Telmessos ve Patara ile birlikte önemli kentlerden birisi idi. Üzerinde ana tanrıçaya kabartması olan ilk sikkesini İsa’dan Önce 6. Yüzyıl’da basmıştı.Bu o dönemde Myra nın bağımsız bir prenslik olduğunu göstermektedir. Kent daha sonra Perslerin egemenliğine girmiştir. Yörenin daha sonra İskender’in ve onun generallerinin yönetimi altında kalmıştır.

Kentin içinden geçerek denize ulaşan ırmak, Myra nın deniz ticaretinde etkin ve söz sahibi olmasını sağlamış fakat öte yandan da denizden gelen korsanların saldırılarına hedef olmuştur.Bu korsan saldırılarından yılgınlığa düşen halk, sonunda ırmağın ağzına korsan gemilerinin girişini engelleyen kalın bir zincir germişlerdir. Fakat İsa’dan Sonra 42 de Romalı Lentulus bu zinciri kırmış ve böyle Myra Antik Kenti Roma egemenliği altına girmiştir.

İsa’dan Sonra 2. Yüzyılda Myra Antik Kenti büyük bir gelişme gösterdi. Kent Bizans egemenliğinde 2. Theodosius zamanında Likya bölgesinin merkezi durumuna yükseldi.

İsa’dan Sonra Yüzyılda Patralı Aziz Nikolaos (Noel Baba) burada piskoposluk yapmıştır.Yüzyıldan itibaren başlayıp 11. Yüzyıla değin Arap akınları karşısında giderek güvensiz bir yer olan Myra nüfusunu yitirdi ve sonunda bir köy durumuna düştü. Myra adı sonra Demre oldu.

Günümüzde kale olarak da tanınmaktadır. Myra antik kentinin en önemli özelliği Likya tipi kaya mezarlarının en görkemlilerinin burada yer almasıdır. Likyalılar ölen birinin ruhunun, uçan bir melek tarafından gökyüzüne götürüleceğine, sorgusunun ardından eğer günahkar ise yer altında Hades denilen cehenneme gönderileceğine inanmaktaydılar.

Bu nedenle, ölülerin mezarlarını, olanaklar elverdiğince gökyüzüne yakın yapmaya çalışmışlardır. Bunun için de dağların yüksek noktalarındaki kaya yüzeylerine kabartmalı  mezarlar oymuşlardır. Kale kasabasına 1 kilometre uzaklıktaki Myra antik kent kaya mezarları günümüze ulaşmış en ilginç örnekleridir.

Myra kabartmalı kaya mezarlarının bazıları birden çok odaya sahiptir. Ölüler bu odaların içindeki podyumlara sevdikleri eşyaları, takıları ve giysileri ile birlikte konulmaktaydı.Kabartmalı kaya mezarlarındaki süslemeler, relifler son derece dikkat çekicidir. Pencere kapı şeklindeki oyma süslemelerin yanı sıra, bazı mezarlarda ölenin yaşamından olaylar, kesitler, ailesini, mesleğini açıklayan relifler yer almaktadır.

Myra antik kentinin çapı 110 metreyi bulan antik tiyatrosu da oldukça ilginçtir. Roma döneminin mimari özelliklerini taşıyan tiyatronun İsa’dan Sonra 2. Yüzyılda eski antik tiyatro kalıntısının üzerine inşa edilmiştir.

Kayalığın güney eteğindeki düzlükte yer alan antik tiyatronun 35 oturma sırası bulunmaktadır. Orkestra bölümü ile oturma yerleri arasına yapılan Geç Roma dönemine ait 2 metrelik taş duvar, tiyatronun o yıllarda gladyatör ve yabanıl hayvan dövüşlerine sahne olduğuna işaret etmektedir.

Myra Antik Tiyatrosu İS 141’de bir deprem sırasında yıkılmıştır. Tiyatrodaki bir yazıtta, depremin ardından Rodiapolis’li Opramoas’ın yıkılan tiyatroyu yeniden yükselttiği açıklanmaktadır.Ana Tanrıçanın kenti olan Myra nın  nekropolü ünlü idi. Likya kaya mezarlarının ya deniz kıyılarına ya da tepeler üzerine yapılmalarının nedeni, denizci bir kavim olmaları ve öldükten sonra ruhların kuş demonlar (Harpyalar) tarafından göğe çıkarıldığı inancıdır.

Myra nın akropolisi kuzeydeki bir kayalığın üstündedir ve çevresi Roma döneminde yapılmış surlarla kuşatılmıştır.

Myra’da Aziz Nikolaos’un (Noel Baba) adını taşıyan bir kilise vardı. 1034 yılında Arap göçleri ve saldırılarının yıktığı bu kilise Bizans imparatoru 11. Konstantinos Monomakhos tarafından yeniden yaptırılmış; onarımlarla günümüze ulaşmıştır. Fakat, Kale kentinin batı ucundaki kilisenin yalnızca kripta bölümü özgün yapıdan kalan tek parçadır.

Myra Ne Demek

Myra Ne Demek
Myra Ne Demek

Myra Ne Demek? Likya Birliğinin altı büyük kentinden biri olan Myra, “Yüce Ana Tanrıçanın Yeri” anlamına gelmektedir. Kente Likyalılar kendi dillerince Myrrh adını vermişlerdir.

Myra Antik Kenti Nerede?

Myra antik kenti nerede? Myra antik kenti Antalya’nın Demre İlçesinde bulunmaktadır.  Demre Antalya’ya yaklaşık 143 kilometre uzaklıkta bulunmaktadır. Antik Kente araçla gitmek için önce Demre’ye daha sonra Karabucak Caddesine gitmelisiniz.

Petra Antik Kenti yazımızı görüntülemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Bu makaleyi paylaş
MesutMacutay
By MesutMacutay İçerik Üretici
Takip etmek:
"Hayâl gücü bilgiden daha önemlidir. Çünkü bilgi sınırlıyken, hayâl gücü tüm dünyayı kapsar." Albert Einstein
%s 1 Yorum